Geschreven door:

Monitr

bijgewerkt op:
June 9, 2023
6
min

Vlaamse start-up automatiseert financiële rapportering en cash flow forecasting voor accountants

Accountants en financiële dienstverleners worden geconfronteerd met een verandering in hun functie doordat ondernemers steeds meer op zoek zijn naar proactief advies en een dieper inzicht in hun financiële situatie. Tegelijkertijd is tijd een kostbaar goed, vooral wanneer het gaat om het verstrekken van advies. Maar kan je als financiële dienstverlener van deze trend profiteren? 

Een adviesrol via digitalisering en real-time data

Meer dan de helft van de ondernemers verwacht dat hun accountant hen coacht en adviseert. Uit de MKB-Barometer blijkt dat financiële dienstverleners steeds meer digitalisering omarmen om processen te automatiseren. Dit stelt hen in staat om hoogwaardige kwaliteit te leveren, de groeiende personeelsbehoefte aan te pakken en de druk op winstmarges te verlichten. Opvallend is dat 47% van de accountants de ambitie heeft om een adviesrol te ontwikkelen. Hierbij spelen real-time data en gecentraliseerde klantinformatie een cruciale rol.

Automatisering van efficiënte rapportageprocessen wordt steeds meer erkend als een waardevolle bijdrage aan innovatie en verbetering binnen accountantskantoren. Volgens 42% van de accountants speelt automatisering een cruciale rol. Het vermindert tijdrovende taken en verhoogt de nauwkeurigheid van rapporten. Hierdoor hebben accountants meer tijd voor waardevolle analyses en strategische besluitvorming.

‍Efficiëntie en geautomatiseerde rapportage voor accountants

Als reactie op deze opkomende trend heeft Monitr, een start-up gevestigd in Vlaanderen, zich gespecialiseerd in het automatiseren van financiële rapportage en cashflow forecasting voor accountantskantoren in België en Nederland. Hun intuïtieve systeem stelt accountants en financiële dienstverleners in staat om zonder enige moeite financiële rapportages te genereren. Bovendien is het platform naadloos geïntegreerd met toonaangevende softwarepakketten, waaronder Exact Online, Twinfield, Yuki, Xero en andere, zodat gebruikers real-time updates kunnen maken van hun rapportages en cashflowprognoses.

Bovendien gaat Monitr verder dan alleen rapportgeneratie. Hun platform omvat ook rekenmodules en integraties met operationele tools, waardoor gebruikers hun liquiditeitsprognoses kunnen opstellen zonder afhankelijk te zijn van foutgevoelige spreadsheets. Deze benadering speelt in op de groeiende vraag naar geautomatiseerde oplossingen in de financiële sector. Dit stelt hen in staat om waardevolle tijd vrij te maken voor diepgaande analyses en strategische besluitvorming, terwijl ze kunnen vertrouwen op actuele en betrouwbare financiële rapporten en het voorspellen van cashflow.

De transitie naar pro-actief advies & vooruitzicht

"Om klaar te zijn voor de wensen van klanten nu en in de toekomst willen we ambiëren om vooruit te denken en pro-actief te adviseren. Enkel, dit kost tijd. Daarom is het belangrijk om in te zetten op digitalisering en het stroomlijnen van processen. Het beschikken over accurate en up-to-date cijfers is daarom geen sinecure.
Op deze manier biedt een Monitr een perspectief om alle financiële data in één bron te centraliseren. Daarbuiten is het eenvoudig om snel scenario’s opstellen. Dit maakt het makkelijker om betere beslissingen te maken en in real-time samen met je klant, op basis van accurate en up-to-date cijfers je prestaties inzichtelijk te vergelijken ten opzichte van je vooropgesteld budget." Aldus Maarten Smulders - GetMonkeys (winnaar: Exact Cloud Award)

Kans voor de accountant

Voor financieel dienstverleners kan het een mooi instrument zijn om hun adviesfunctie uit te breiden. Met Monitr kan de accountant de financiële rapportages voor een klant aanvullen met waardevolle rapportages over de toekomstige liquiditeit.

Uiteraard kan een ondernemer in theorie dergelijke cashflow prognoses zelf opstellen. Maar in de praktijk blijkt toch dat de meeste ondernemers dit bij voorkeur samen met de accountant doen of dit zelfs helemaal aan een accountantskantoor uitbesteden. Begrijpelijk: de accountant beschikt als geen ander over de sectorkennis en de financiële expertise die nodig zijn om realistische prognoses te maken. 

Hij kan in Monitr voor elke klant een dashboard op maat maken, zodat prognoses niet meer in foutgevoelige of tijdrovende spreadsheets hoeven plaats te vinden. Veel accountantskantoren streven ernaar om hoogwaardige zakelijke en financiële diensten te verlenen. De automatisatie van financiële rapporteren en liquiditeitsprognoses, is daarom zeker een extra stap in de goede richting, voor accountants en financiële dienstverleners die ambiëren uit te groeien tot aanbieders van 'pro-actief' advies. 

Over Monitr

Monitr is een innovatieve start-up in België die zich richt op schaalbare rapportering en real-time cashflow prognoses. Ze zijn erkend als een van de meest innovatieve start-ups in België tijdens de Big Score in 2022. Met hun baanbrekende aanpak en sectorgerichte berekeningsmodules biedt Monitr nauwkeurige prognoses die rekening houden met belangrijke factoren zoals personeelsbezetting, openstaande debiteuren- en crediteurenposten, BTW en andere invloedrijke aspecten.

Bron:

Exact Accountancy (2023) - MKB Barometer 2023 - Uitkomsten mkb Nederland [Sectorrapport]. Geraadpleegd van https://files.exact.com/static/web/pdf/mkb-barometer/2023/NL-ACY-mkb-barometer-sectorrapport.pdf

Monitr

Geschreven door:

Monitr, genomineerd door Volta Ventures, plaatst zich op "The Big Score 2022" als één van de 40 meest prestigieuze start-ups in België. De nominatie werd aan Monitr toegekend vanwege zijn innovatief vermogen om cash flow forecasting voor KMO's te automatiseren.

Veelgestelde vragen

Wat is het voordeel van je boekhouding te linken aan je cash flow software?

Monitr biedt een geautomatiseerde koppeling met je boekhouding, waardoor je altijd een actueel beeld hebt van je prestaties t.o.v. je vooropgesteld budget. Hierdoor kun je je bedrijfsprestaties diepgaand analyseren met behulp van een balans, resultatenrekening en cash flow statement. Daarnaast kun je de rapportagestructuur volledig aanpassen aan de behoeften van je bedrijf. Start met een best practice rapporteringsschema, dat speciaal is afgestemd op jouw sector, of importeer een bestaand schema vanuit je boekhoudpakket. Met Monitr kun je ook eenvoudig en in real-time je budget opstellen, je cash flow simuleren en je prestaties in één oogopslag vergelijken met je vooropgestelde budget.

Op het moment dat er een wijziging in je boekhouding plaatsvindt, dan wordt deze automatisch met Monitr gesynchroniseerd. Dit zorgt ervoor dat je zelf niets moet invoeren en verder manuele of dubbele invoer wordt beperkt.

⏩ #1: Real-time - geen dubbele invoer:

Op het moment dat er een wijziging in je boekhouding plaatsvindt, dan wordt deze automatisch met Monitr gesynchroniseerd. Dit zorgt ervoor dat je zelf niets moet invoeren en verder manuele of dubbele invoer wordt beperkt.

⏩ #2: Accuraat - real-time:

Monitr maakt gebruik van een indirecte cash flow forecasting methode. Dit betekent dat je budget opbouwt vanuit je boekhouding. Op deze manier neem je niet zomaar cijfers uit het verleden over en rijkt je cash flow forecast verder dan inkomsten en uitgaven alleen.

⏩ #3: Interactief - inzichtelijk:

Aangezien Monitr een real-time platform is, wordt je data in real-time weergegeven. Verder kan je in Monitr je data indelen en uitsplitsen op basis van analytische assen, beschik je over een uitgebreide rapporteringstructuur die zowel een balans , resultatenrekening en een cash flow statement omvat en is diezelfde structuur interactief en geheel aanpasbaar.

Op deze manier kan gebruik maken van drill-down navigaties en de prestaties van je cijfers op elk niveau in real-time vergelijkt t.o.v. je vooropgesteld budget met wat er effectief in je boekhouding staat.

Wat doet Monitr en hoe verschilt Monitr van zijn concurrenten?

Monitr integreert met je boekhouding, je operationele tools en gebuikt live data om je cashflow in real-time te berekenen. Dit zorgt ervoor dat je cijfers steeds in real-time worden bijgewerkt en je niet zomaar cijfers uit het verleden doortrekt. Doordat je budget in real-time berekent, verkrijg je een betrouwbaarder beeld van de effectieve kosten en opbrengsten en is het mogelijk om op een accurate manier je cashflow te simuleren op zowel korte als lange termijn.

Wat doet Monitr en hoe verschilt Monitr van zijn concurrenten? Duik mee achter de schermen en bekijk onze pitch op de The Big Score.

💡Wat is the Big Score?

The Big Score is een tech event om de 40 meest veelbelovende start-ups & scale ups onder de aandacht te brengen en in contact te brengen met internationale tech investeerders en innovators.

💡Hoe verschilt Monitr van andere concurrenten?

Hoewel iedereen een prognose kan maken, oefent de manier waarop ze berekend wordt, een grote invloed uit op de betrouwbaarheid van je resultaat. Om deze reden doet Monitr de volgende zaken fundamenteel anders.

⏩ #1: We trekken geen cijfers uit verleden door

Het opmaken van je forecast op basis van cijfers uit verleden, is eenvoudig, maar vaak inaccuraat. Daarom berekent Monitr je cash flow in real-time. Hierdoor trek je geen cijfers uit het verleden door en wordt je budget automatisch vanaf nul opgebouwd o.b.v. je boekhouding, budget modules en live integraties.

⏩ #2: We maken gebruik van budgetmodules

Een budget module omvat een stap voor stap configurator om op een specifieke manier je cashflow te berekenen. Zo kan je in enkele klikken een cash flow forecast samenstellen en bijsturen met live data, om een accurater een betrouwbaar beeld te krijgen op korte termijn.

⏩ #3: We bouwen je budget volledig op vanaf 0

Monitr maakt gebruik van een bottom-up methode. Hierdoor wordt je forecast vanaf nul samengesteld, zowel o.b.v. lange termijn assumpties als o.b.v. operationele data en historische data. Dit zorgt ervoor dat je niet zomaar cijfers uit verleden doortrekt. Wat maakt dat je een betrouwbaar beeld krijg van je effectieve kosten en opbrengsten en je forecast betrouwbaarder wordt op lange en korte termijn.

Hoe kan ik als een accountant mijn cashflow automatiseren?

Monitr elimineert dubbele invoer en werkt je cijfers automatisch o.b.v. live data. Om je cijfers inzichtelijk te maken, biedt Monitr interactieve dashboards met drill-down navigaties, een mappingsysteem om een rapportagestructuur te creëren en te onderhouden, en tot slot een balans, resultatenrekening en cashflow statement om je cijfers te volgen in real-time.

Monitr elimineert dubbele invoer en werkt je cijfers automatisch o.b.v. live data. Om je cijfers inzichtelijk te maken, biedt Monitr interactieve dashboards met drill-down navigaties, een mappingsysteem om een rapportagestructuur te creëren en te onderhouden, en tot slot een balans, resultatenrekening en cashflow statement om je cijfers te volgen in real-time.

Hoe kan ik als een accountant mijn financiële rapportering automatiseren?

Monitr automatiseert je cashflow door je budgetrekeningen in je boekhouding te koppelen aan je rapporteringsstructuur. Door gebruik te maken van een mapping systeem, kan je zelf kiezen hoe je jouw resultaten opsplitst en hoe je deze wilt opnemen in je rapporteringsstructuur. Eens gekoppeld, word je data gesynchroniseerd en automatisch bijgewerkt, zonder dubbele invoer.

Monitr automatiseert je cashflow door je budgetrekeningen in je boekhouding te koppelen aan je rapporteringsstructuur. Door gebruik te maken van een mapping systeem, kan je zelf kiezen hoe je jouw resultaten opsplitst en hoe je deze wilt opnemen in je rapporteringsstructuur. Eens gekoppeld, word je data gesynchroniseerd en automatisch bijgewerkt, zonder dubbele invoer. 

Is het mogelijk om mijn eigen rapporteringsstructuur te behouden?

Met een mapping schema je kiezen hoe je resultaten uitsplitst en hoe je deze wilt opnemen in je rapporteringsstructuur. Met behulp van het mapping-systeem kan je automatisch de budgetrekeningen uit je boekhouding koppelen aan je rapportagestructuur. Zodra de koppeling tot stand is gebracht, worden je gegevens automatisch gesynchroniseerd en bijgewerkt, zonder enige vorm van dubbele invoer.

Met een mapping schema je kiezen hoe je resultaten uitsplitst en hoe je deze wilt opnemen in je rapporteringsstructuur. Met behulp van het mapping-systeem kan je automatisch de budgetrekeningen uit je boekhouding koppelen aan je rapportagestructuur. Zodra de koppeling tot stand is gebracht, worden je gegevens automatisch gesynchroniseerd en bijgewerkt, zonder enige vorm van dubbele invoer.

Indien de website gebruikt wordt zonder cookie-instellingen aan te passen of de knop ‘ga verder’ wordt geselecteerd, wordt het gebruik van cookies toegestaan. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie of klik op de knop geavanceerd om uw persoonlijke voorkeuren manueel te wijzigen.