Geschreven door:

Accountantweek

bijgewerkt op:
February 7, 2023
5
min

Automatische cashflow forecasting voor accountants

Toon Samenvatting
Verberg samenvatting

'All you need is cash': dat kan met enige overdrijving worden gesteld voor startende- en snelgroeiende ondernemingen. Hoeveel van dit soort ondernemingen lopen immers niet stuk op liquiditeitsproblemen? Monitr maakt het ondernemingen makkelijk om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van een te krappe liquiditeit. En biedt de accountant extra mogelijkheden waardevolle adviezen te verlenen en uit te groeien tot aanbieder van ‘finance as a service’.

Geld moet met beleid worden uitgegeven. Dit geldt zeker als je een onderneming hebt met een beperkte financiële buffer: juist dan doe je er als ondernemer goed aan je liquiditeitsplanning op orde te krijgen.

Monitr maakt het ondernemingen makkelijk om inzicht te krijgen in hun toekomstige kasstromen. Het bedrijf richt zich in het bijzonder op start-ups en scale-ups met een jaaromzet tot 20 miljoen euro. En dan met name op SaaS bedrijven, de consultancy branche, agencies en andere sectoren waarin bedrijven op uurbasis verdienen aan hun mensen. Daarnaast zet Monitr ook in op bedrijven in de e-commerce, retail - kortom bedrijven waar voorraden een belangrijk beslag op het kapitaal kunnen leggen.

Met Monitr kunnen deze bedrijven makkelijk de verwachte inkomsten en uitgaven tegen elkaar afzetten en simuleren. Met voorgeconfigureerde, sectorgedreven rekenmodules en sectorspecifieke dashboards.

Geen one size fits all

"Dat gaat niet volgens een 'one size fits all'-principe", zegt CEO & Co-founder van Monitr, Pieterjan Van Dam. Daarvoor verschillen de businessmodellen van de verschillende sectoren te veel van elkaar. Maar het is wel mogelijk om met ‘templates' en rekenmodules, die op de eigen sector zijn toegesneden, cashflow-analyses te maken.

Een voorbeeld: "Een agency overweegt iemand aan te nemen. Als zo iemand inderdaad wordt aangenomen heeft dat voor dit type bedrijven enorme gevolgen voor de uitgaven en - hopelijk in positieve zin! - op de inkomsten.” Via Monitr kunnen die twee goed tegen elkaar worden afgezet. Anders dan in veel andere rapportage software, die er helemaal geen rekening mee houdt dat in de ene sector personele lasten veel zwaarder wegen dan in een andere.

Automatische forecasting met real-time data

Een heel verschil met veel andere software: daarmee is het weliswaar mogelijk om forecasts te maken, maar daarbij wordt ervan uitgegaan dat de toekomst zich lineair zal ontwikkelen, zonder al te rare afwijkingen van de ontwikkelingen uit het verleden.

Dit is waar Monitr het kaf van het koren scheidt. Toekomstprognoses worden berekend en bijgesteld op basis van sector gedreven rekenmodules. Zo houdt Monitr bijvoorbeeld automatisch rekening met je personeelsbezetting, met de periodiciteit van betalingen van je klanten, met de BTW en met alle andere factoren die van zwaarwegende invloed zijn op de cashflow.  Kortom: het is met Monitr mogelijk om werkelijk belangrijke 'triggers' van de toekomstige cashflow in te voeren en door te rekenen. Zo kan je accurater je liquiditeitsprognose opmaken, dan wanneer je louter cijfers uit het verleden doortrekt.

Sterker nog, Monitr kan gebruikmaken van real-time data. Monitr is namelijk uitstekend geïntegreerd met allerlei andere software. Het programma kan automatisch allerlei data inlezen van gangbare boekhoudprogramma's, CRM-pakketten en operationele data of manueel data te importeren uit spreadsheets.

De bestaande rapportagestructuur uit die andere softwarepakketten kan in Monitr bovendien gewoon worden gehandhaafd. Vervolgens kan makkelijk worden gefilterd en ingezoomd op kostenplaats, kostendrager en projectcode.

Van verleden naar toekomst in één scherm

Kortom, Monitr kan worden ingezet als instrument om management- en analytische processen te ondersteunen. En daarmee om de organisatie te helpen bij het afstemmen van de bedrijfsvoering. Om de strategische doelen te monitoren, bijvoorbeeld. Om allerlei risico's te verminderen. Om prestaties te meten. En om eventueel bij te sturen indien nodig. Zelfs ongebruikelijke gebeurtenissen - denk aan de aflossing van een corona krediet - kunnen in de software worden opgenomen en doorgerekend.

De informatie die Monitr inleest is geschikt voor cashflow voorspellingen op de korte termijn. Hiermee krijg je immers snel een inzicht in de uitstaande vorderingen en schulden.

Maar ook voor schattingen van de cashflow op de lange termijn komen historische data van pas. Niet - zie boven - omdat ontwikkelingen uit het verleden zich in de toekomst lineair worden doorgetrokken of zich herhalen. Maar wel omdat het dan mogelijk is de verwachte prestaties te toetsen aan die in het verleden.

Als de verwachte bruto marge extreem hoog is, bijvoorbeeld, zijn de kosten wellicht te laag ingeschat of de opbrengsten te hoog. In Monitr kunnen dan makkelijk scenario’s worden opgesteld met andere, realistische getallen. Inzicht in het verleden leidt dan alsnog tot een beter inzicht in de toekomst.

Kans voor de accountant

Voor accountants kan de software van Monitr een mooi instrument zijn om hun adviesfunctie uit te breiden. Met Monitr kan de accountant de financiële rapportages voor een cliënt aanvullen met waardevolle rapportages over de toekomstige cashflow.

Uiteraard kan een ondernemer in theorie dergelijke cashflow prognoses zelf opstellen. Maar in de praktijk blijkt toch dat de meeste ondernemers dit bij voorkeur samen met de accountant doen of dit zelfs helemaal aan een accountantskantoor uitbesteden. Begrijpelijk: de accountant beschikt als geen ander over de sectorkennis en de financiële expertise die nodig zijn om realistische prognoses te maken. Hij kan in Monitr voor elke klant een dashboard op maat maken, zodat prognoses niet meer in foutgevoelige spreadsheets hoeven plaats te vinden.

Veel accountantskantoren streven ernaar om hoogwaardige zakelijke en financiële diensten te verlenen, en ambiëren uit te groeien tot aanbieders van ‘finance as a service’. Toonaangevende kantoren zoals als Moore, GetMonkeys (winnaar: Exact Cloud Award 2018-2019) maakte reeds de switch met Monitr om deze ambities waar te maken.

Bron

Accountantweek

Geschreven door:

Hét platform voor Accountants: Volg vak nieuws, trends en ontwikkelingen in de accountancy branche op de voet. Word gratis lid en blijf up to date!

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als ik Monitr koppel met mijn boekhoudsoftware?

Monitr biedt een efficiënte oplossing voor het synchroniseren van je boekhoudgegevens. Het systeem heeft echter een eenrichtingsverkeer functie, wat betekent dat Monitr alleen gegevens uit je boekhouding importeert. Het kan geen gegevens wijzigen. Op deze manier ben je er zeker van dat je data beschermd is en je cijfers altijd up-to-date zijn.

Monitr biedt een efficiënte oplossing voor het synchroniseren van je boekhoudgegevens. Het systeem heeft echter een eenrichtingsverkeer functie, wat betekent dat Monitr alleen gegevens uit je boekhouding importeert. Het kan geen gegevens wijzigen. Op deze manier ben je er zeker van dat je data beschermd is en je cijfers altijd up-to-date zijn.

Wat doet Monitr en hoe verschilt Monitr van zijn concurrenten?

Monitr integreert met je boekhouding, je operationele tools en gebuikt live data om je cashflow in real-time te berekenen. Dit zorgt ervoor dat je cijfers steeds in real-time bijgewerkt en je niet zomaar cijfers uit het verleden doortrekt. Doordat je budget in real-time berekent, verkrijg je een betrouwbaarder beeld van de effectieve kosten en opbrengsten en is het mogelijk om op een accurate manier je cashflow te simuleren, op zowel korte als lange termijn.

Wat doet Monitr en hoe verschilt Monitr van zijn concurrenten? Duik mee achter de schermen en bekijk onze pitch op de The Big Score.

💡Wat is the Big Score?

The Big Score is een tech event om de 40 meest veelbelovende start-ups & scale ups onder de aandacht te brengen en in contact te brengen met internationale tech investeerders en innovators.

💡Hoe verschilt Monitr van andere concurrenten?

Hoewel iedereen een prognose kan maken, oefent de manier waarop ze berekend wordt, een grote invloed uit op de betrouwbaarheid van je resultaat. Om deze reden doet Monitr de volgende zaken fundamenteel anders.

⏩ #1: We trekken geen cijfers uit verleden door

Het opmaken van je forecast op basis van cijfers uit verleden, is eenvoudig, maar vaak inaccuraat. Daarom berekent Monitr je cash flow in real-time. Hierdoor trek je geen cijfers uit het verleden door en wordt je budget automatisch vanaf nul opgebouwd o.b.v. je boekhouding, budget modules en live integraties.

⏩ #2: We maken gebruik van budgetmodules

Een budget module omvat een stap voor stap configurator om op een specifieke manier je cashflow te berekenen. Zo kan je in enkele klikken een cashflow forecast samenstellen en bijsturen met live data. Dit geef je bijkomend ook een accurater en een betrouwbaar beeld te krijgen, van je cashflow op zowel een lange als een korte termijn.

⏩ #3: We bouwen je budget volledig op vanaf 0

Tot slot maakt gebruik van een bottom-up methode. Hierdoor wordt je forecast opgebouwd vanaf 0. Dit zorgt ervoor dat je niet zomaar cijfers uit verleden doortrekt. Wat maakt dat je een betrouwbaar beeld krijg van je effectieve kosten en opbrengsten en je forecast ook betrouwbaarder wordt, op lange en korte termijn.

Wat zijn de prijzen van Monitr voor een accountantskantoor?

Monitr hanteert een op maat gemaakte pricing voor accountants. Voor meer informatie over onze prijzen maakt een afspraak met een lokaal expert, hij / zij geeft graag meer uitleg over de mogelijkheden.

Monitr hanteert een op maat gemaakte pricing voor accountants. Voor meer informatie over onze prijzen maakt een afspraak met een lokaal expert, hij / zij geeft graag meer uitleg over de mogelijkheden.

Welke rapportage mogelijkheden biedt Monitr voor accountants

Monitr Lite is gericht op het real-time rapporteren van tussentijdse cijfers en biedt een gedetailleerde balans, resultatenrekening en cashflow statement. Elk rapport is volledig personaliseerbaar en kan snel gepersonaliseerd worden op basis van templates. Monitr Premium gaat een stap verder en biedt geavanceerde mogelijkheden zoals het in real-time visualiseren van je cashflow en het gebruik van een rolling forecast. Monitr Premium is perfect voor klanten die diepgaande financiële analyses willen uitvoeren en strategische beslissingen willen onderbouwen met ive data, financiële scenario's & real-time cashflow forecasting.

Monitr Lite is gericht op het real-time rapporteren van tussentijdse cijfers en biedt een gedetailleerde balans, resultatenrekening en cashflow statement. Elk rapport is volledig personaliseerbaar en kan snel gepersonaliseerd worden op basis van templates. Monitr Premium gaat een stap verder en biedt geavanceerde mogelijkheden zoals het in real-time visualiseren van je cashflow en het gebruik van een rolling forecast. Monitr Premium is ideaal voor klanten die met hun cijfers een stap verder willen en strategische beslissingen inzichtelijk willen maken via scenario's in combinatie met live data.

Hoe kan ik mijn financiële rapportering en cashflow personaliseren?

Monitr maakt het eenvoudig om je financiële rapporten en cashflow te personaliseren. Door je boekhoudrekeningen direct te koppelen aan een aanpasbare rapporteringsstructuur, elimineert het platform dubbele invoer en houdt het je data automatisch up-to-date. Je kunt zelfs je rapportschema's real-time aanpassen zonder de betrouwbaarheid van je boekhouding te beïnvloeden. Of je nu kiest voor de gebruiksvriendelijke sector-specifieke templates of je eigen ontwerpen gebruikt, Monitr biedt de flexibiliteit om je rapporten volledig af te stemmen en te automatiseren op basis van de behoeften van je klanten of je kantoor.

Monitr maakt het eenvoudig om je financiële rapporten en cashflow te personaliseren. Door je boekhoudrekeningen direct te koppelen aan een aanpasbare rapporteringsstructuur, elimineert het platform dubbele invoer en houdt het je data automatisch up-to-date. Je kunt zelfs je rapportschema's real-time aanpassen zonder de betrouwbaarheid van je boekhouding te beïnvloeden. Of je nu kiest voor de gebruiksvriendelijke sector-specifieke templates of je eigen ontwerpen gebruikt, Monitr biedt de flexibiliteit om je rapporten volledig af te stemmen en te automatiseren op basis van de behoeften van je klanten of je kantoor.

Hoe kan ik als accountant cashflow forecasting voor meerdere klanten automatiseren?

Monitr laat je toe om de rapportering per bedrijf te personaliseren op basis van vooraf geconfigureerde sector templates of een reeds bestaande rapporteringsstructuur te importeren vanuit een boekhoudpakket. Tot slot kan elk rapport gepersonaliseerd worden via het mappingsschema of een template om per bedrijf te bepalen hoe hun cijfers worden opgesplitst en weergeven in hun financiële rapportering en hun cashflow forecast. Mits alle bedrijven in Monitr gebruik maken van een koppeling met je boekhoudpakket ben je er verder van verzekert dat je cijfers per klant automatisch worden bijgewerkt en je steeds over een up-to-date en betrouwbaar overzicht beschikt.

Monitr laat je toe om je klanten te centraliseren binnen één platform. Verder is het mogelijk om de rapportering per bedrijf te personaliseren op basis van vooraf geconfigureerde sector templates of een reeds bestaande rapporteringsstructuur te importeren vanuit een boekhoudpakket. Tot slot kan elk rapport gepersonaliseerd worden via het mappingsschema of een template om per bedrijf te bepalen hoe hun cijfers worden opgesplitst en weergeven in hun financiële rapportering en hun cashflow forecast. Mits alle bedrijven in Monitr gebruik maken van een koppeling met je boekhoudpakket ben je er verder van verzekert dat je cijfers per klant automatisch worden bijgewerkt en je steeds over een up-to-date en betrouwbaar overzicht beschikt.

Is het mogelijk om een testcase op zetten?

Ja, we kunnen een testcase voor je opzetten. Dit kan op basis van een bestaande klant of fictieve data. Neem contact op met een van onze specialisten om je specifieke eisen te bespreken voor een betrouwbare testcase voor jouw kantoor.

Ja, we kunnen een testcase voor je opzetten. Dit kan op basis van een bestaande klant of fictieve data. Neem contact op met een van onze specialisten om je specifieke eisen te bespreken voor een betrouwbare testcase voor jouw kantoor.

Is het mogelijk om contact op te nemen met referenties?

Het is mogelijk om contact op te nemen met referenties. Monitr beschikt over referenties in zowel België als Nederland. Voor meer informatie: neem hiervoor eerst contact op met een van onze specialisten.

Het is mogelijk om contact op te nemen met referenties. Monitr beschikt over referenties in zowel België als Nederland. Voor meer informatie: neem hiervoor eerst contact op met een van onze specialisten.

Andere bekeken ook

Vraag een gratis gepersonaliseerde testcase aan of bespreek vrijblijvend de mogelijkheden voor je kantoor

Ik wil een demo

Vraag een testcase aan voor je bedrijf? Ik wil een test case

Maak een keuze over het gebruik van uw cookie-instellingen. Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring beter te maken. De beperkte ervaring ontzegt cookies en kan mogelijk uw gebruikerscomfort beïnvloeden. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie of klik op de knop geavanceerd om uw persoonlijke voorkeuren manueel te wijzigen.