Geschreven door:

Monitr

bijgewerkt op:
March 19, 2024
12
min

Hoe kies ik een cashflow software in 2023? En waar moet ik op letten?

Toon Samenvatting
Verberg samenvatting

Bij het selecteren van cashflow-software is de eerste verleiding vaak om te kijken naar de glanzende interface, de kleurrijke dashboards en de gebruiksvriendelijkheid. Hoewel deze aspecten zeker belangrijk zijn, mogen ze niet de enige overweging zijn.

Wat echt telt, is niet zozeer hoe de software eruitziet, maar hoe deze je cashflow berekent. Dus, hoe kies je de juiste software? Dit artikel biedt een uitgebreide gids en belicht de belangrijkste overwegingen die je in acht moet nemen om de juiste cashflow software te kiezen voor jouw bedrijf.

Hoe word je forecast of je budget opgebouwd

De nauwkeurigheid van je cashflow-voorspelling hangt sterk af van de gekozen methodologie en de gebruikte data. Of je nu met historische gegevens werkt, zero-based forecasting hanteert of diverse scenario's verkent, elke aanpak heeft zijn eigen implicaties. De belangrijkste verschillen van elke forecasting methode op een rij.

Historische gegevens

Deze cashflow forecasting methode gebruikt een retrospectieve benadering, waarbij trends en historische data dienen als basis voor het voorspellen van toekomstige geldstromen. Het idee hierachter is dat eerdere patronen of trends indicatief zijn voor toekomstige financiële prestaties, wat deze aanpak populair maakt vanwege zijn eenvoud en efficiëntie.

Het voornaamste risico is echter de veronderstelling dat de toekomst het verleden zal herhalen, een aanname die zelden klopt. Dit maakt de methode vatbaar voor fouten en onnauwkeurigheden, resulterend in potentieel te optimistische voorspellingen.

Zero-based budgeting

Zero-based budgeting is een financiële planningstechniek waarbij alle uitgaven en al je inkomsten vanaf een 'nulpunt' worden geëvalueerd. Dit betekent dat er geen aannames worden gemaakt op basis van voorgaande budgetten of historische data, of dat je simpelweg je budget extrapoleert op basis van trends naar de toekomst. Dit dwingt een bedrijf om elke uitgavenpost kritisch te bekijken in plaats van blind voort te bouwen op eerdere budgetten.

Hoewel deze aanpak arbeidsintensief kan zijn, leidt het tot een kritische en diepgaande analyse van de financiële situatie van een bedrijf. Het eindresultaat is een bijzonder betrouwbare en accurate forecast, die zowel je inkomsten en je uitgavenposten logisch verklaart als groeikansen en innficiënties grondig in kaart brengt.

Scenario analyse

Scenario-analyse is een uitgebreide aanpak voor cashflowprognose die meerdere toekomstbeelden of 'scenario's' gebruikt om de financiële risico's en mogelijkheden te evalueren. Het kan variëren van optimistische tot pessimistische scenario's en helpt bedrijven om voorbereid te zijn op verschillende marktomstandigheden.

Deze methode is bijzonder nuttig voor het maken van weloverwogen beslissingen in onzekere tijden. Echter, het kan ook tijdrovend en complex zijn. Desondanks stelt het bedrijven in staat proactief te handelen en noodplannen te ontwikkelen voor verschillende mogelijke toekomsten.

 • Economische recessie of snelle groei): de cashflow kunnen beïnvloeden. Dit scenario helpt bedrijven strategieën te ontwikkelen voor zowel inkrimping als expansie.
 • Wijzigingen in rentetarieven: Evaluatie van de impact van stijgende of dalende rentetarieven op de kosten van schuldfinanciering en de daaruit voortvloeiende effecten op de cashflow. Dit scenario is vooral relevant voor bedrijven met aanzienlijke schulden of die overwegen leningen aan te gaan.
 • Grondstofprijsschommelingen: Analyse van de gevolgen van significante prijswijzigingen van essentiële grondstoffen voor de productiekosten en hoe dit de cashflow beïnvloedt. Dit scenario is cruciaal voor productiebedrijven of bedrijven in sectoren zoals voedselproductie, waar grondstofkosten een groot deel van de operationele kosten uitmaken.

Let op: Bij het toepassen van scenarioanalyse voor cashflowprognoses is het essentieel om te weten hoe je basisdata verzameld zijn. Je kunt gebruikmaken van extrapolatie, waarbij je toekomstige financiële resultaten baseert op eerdere trends en aannames. Of je kan budget als uitgangspunt nemen om je real-time prestaties te vergelijken tegen je vooropgesteld budget. Hoewel geen enkele voorspellingsmethode perfect is, is het belangrijk om te beseffen dat extrapolatie riskant kan zijn. Dit komt omdat je ervan uitgaat dat de toekomst het verleden zal weerspiegelen, wat in de praktijk zelden het geval is.

Het verschil tussen spreadsheets, bankafschriften of een boekhoudpakket

Cashflowbeheer is cruciaal voor elke onderneming, ongeacht de grootte. Of je nu spreadsheets, bankafschriften, of boekhoudsoftware gebruikt, elke aanpak heeft unieke voordelen en valkuilen. Je vertrekpunt vormt daarom ook een cruciale factor in de accuraatheid en betrouwbaarheid van je forecast. De belangrijkste voor- en nadelen op een rij

Mijn cashflow software gebruikt een spreadsheet

Het gebruik van een spreadsheet zoals Microsoft Excel of Google Sheets voor een cashflowprognose kan flexibel en kostenefficiënt zijn. Toch is zo'n spreadsheet vaak slechts een momentopname en kan deze snel achterhaald zijn. Het opstellen van de prognose kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, zeker voor wie niet bedreven is in financiële modellering. Fouten in formules, handmatige updates en de statische aard van spreadsheets kunnen tot inaccuraatheid leiden, wat de kwaliteit van besluitvorming kan aantasten. Een betrouwbare cashflowprognose in een spreadsheet vereist dus niet alleen financiële expertise, maar ook een constante focus op details en actualisering.

 • Flexibiliteit: Een spreadsheet biedt de mogelijkheid om je eigen modellen en analyses te maken, waardoor je veel flexibiliteit hebt in hoe je je cash flow forecast benadert.
 • Kosteneffectiviteit: Spreadsheets zijn vaak een goedkopere optie, vooral voor kleinere bedrijven die wellicht niet het budget hebben voor geavanceerde software.
 • Momentopname: Een spreadsheet is vaak een 'statische' representatie van je financiële situatie op een bepaald moment en kan snel verouderd raken.
 • Risico op fouten: Het handmatig bijwerken van gegevens en het gebruik van formules brengt het risico van menselijke fouten met zich mee, wat kan leiden tot onnauwkeurige voorspellingen.
 • Continu bijwerken vereist: Om actueel en betrouwbaar te blijven, vereist een spreadsheet model regelmatige updates en aandacht voor detail.

Mijn cashflow software gebruikt bankafschriften

Als je cashflowsoftware bankafschriften als basis neemt, focust die zich vooral op je actuele geldsituatie. Handig, zeker voor kleine ondernemers en start-ups zonder complexe boekhouding. Maar hier komt de kanttekening: deze aanpak heeft zijn grenzen. Het laat namelijk belangrijke financiële details, zoals openstaande facturen en toekomstige betalingen, of andere financiële verplichtingen die nog niet op je bankafschrift staan, buiten beschouwing. Daardoor krijg je mogelijk een onvolledig beeld van de financiële gezondheid van je bedrijf.

 1. Real-time Informatie: Bankafschriften bieden vaak een real-time beeld van je financiële situatie. Ze laten precies zien wat er op een bepaald moment op je rekening staat, waardoor ze nuttig zijn voor korte-termijn cash flow beheer.
 2. Simpelheid: Het gebruik van bankafschriften is vaak eenvoudiger omdat je direct kunt zien welk geld er binnenkomt en uitgaat, zonder de noodzaak om ingewikkelde boekhoudkundige posten te begrijpen.
 3. Minder compleet: Bankafschriften houden geen rekening met zaken als afschrijvingen, toekomstige betalingsverplichtingen of nog niet bijgeschreven ontvangsten. Dit geeft een minder volledig beeld. Bovendien ontbreken een balans en resultatenrekening, wat leidt tot een minder globaal inzicht in je bedrijf.
 4. Korte-termijn perspectief: Als je je cash flow analyse baseert op bankafschriften, focus je waarschijnlijk meer op de korte termijn liquiditeit dan op lange termijn planning of investeringsstrategieën.
 5. Moeilijker om te automatiseren: Het kan een uitdaging zijn om het proces volledig te automatiseren, omdat transacties vaak handmatig moeten worden gecategoriseerd en gecontroleerd voor nauwkeurigheid. Afhankelijk van het volume en de complexiteit van de transacties, kan het veel tijd kosten om alle items in de bankafschriften te categoriseren en te matchen met de juiste boekhoudkundige posten.

Mijn cashflow software gebruikt een boekhouding als startpunt

Als je cash flow software een boekhouding als uitgangspunt neemt, biedt dit een meer holistische kijk op de financiële status van uw bedrijf. Naast de directe cashtransacties worden ook andere factoren zoals openstaande facturen, voorraadniveaus, en langlopende contracten meegenomen in de cash flow analyse. Deze aanpak is vaak meer geschikt en betrouwbaar voor bedrijven die te maken hebben met complexere financiële structuren en verplichtingen. Het stelt bedrijven in staat om meer accurate en langetermijnprognoses te maken, maar kan ook meer tijd en expertise vereisen om correct te beheren.

 1. Holistische weergave: Boekhoudkundige systemen kunnen een meer holistisch beeld geven van de financiële gezondheid van een bedrijf, inclusief zaken als schulden, afschrijvingen, en toekomstige financiële verplichtingen.
 2. Complexe analyse: Als je vertrekt vanuit de boekhouding, kun je complexere analyses uitvoeren, zoals cash flow prognoses, budgettering, en scenario-planning.
 3. Nauwkeurigheid op lange Termijn: Boekhoudsystemen zijn meestal beter geschikt voor het maken van langere termijn voorspellingen omdat ze rekening houden met een grotere reeks financiële variabelen.
 4. Vereist boekhoudkundige kennis: Een nadeel is dat je een basis begrip van boekhoudkundige principes nodig hebt om de informatie effectief te kunnen gebruiken. Voor sommige ondernemers kan dit een obstakel vormen.
 5. Makkelijker om te automatiseren: In een boekhoudsysteem zijn inkomsten en uitgaven doorgaans al gecategoriseerd volgens gestandaardiseerde boekhoudprincipes. Dit betekent dat nieuwe transacties automatisch kunnen worden toegewezen aan de juiste categorieën zonder veel handmatige tussenkomst.
Door je cashflowprognose te ankeren in je boekhoudsoftware, til je de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid naar een hoger niveau. Je gaat verder dan louter inkomsten en uitgaven: je profiteert van een rijke databank met historische en actuele financiële informatie. Dit zorgt voor een robuuste basis voor je voorspellingen. Voeg daar real-time updates en automatisering aan toe, en je hebt een voortdurend geoptimaliseerde, betrouwbare prognose. Kortom, dit is de meest doeltreffende aanpak voor een volledig financieel inzicht.

De rol van real-time data en technologie voor cashflow berekeningen

Data, data & nogmaals data! De betrouwbaarheid van je cashflowprognose is sterk afhankelijk van de snelheid en nauwkeurigheid waarmee je informatie in real-time kunt bijwerken. Een betrouwbare forecast is namelijk het resultaat van een samenspel van diverse componenten binnen je bedrijf, die vaak buiten de traditionele boekhouding en bankschriften om gaan. Deze componenten moeten afzonderlijk en snel worden bijgewerkt om een accuraat beeld te geven. Omdat de situatie binnen je bedrijf constant verandert, heeft dit een directe invloed op de nauwkeurigheid van je prognoses.  

Een spreadsheet versus een cashflow software

Spreadsheets zijn nuttig en toegankelijk, maar ze hebben hun beperkingen, vooral als het om grotere datasets en complexe berekeningen gaat. Een typisch probleem met spreadsheets is het gebrek aan real-time updates, wat betekent dat je handmatig nieuwe gegevens moet invoeren. Bovendien is de kans op menselijke fouten aanzienlijk. In contrast hiermee bieden gespecialiseerde cashflow software-oplossingen de mogelijkheid om real-time financiële data te integreren uit verschillende bronnen, zoals boekhoudsystemen, bankrekeningen en CRM-systemen. Hierdoor kan een completer en accurater beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf verkregen worden.

Een boekhoudpakket versus bankafschriften

Boekhoudpakketten zijn ontworpen om een gedetailleerd overzicht te geven van je financiële transacties, maar zijn vaak niet real-time en kunnen verouderde informatie bevatten. Bankafschriften, aan de andere kant, zijn real-time maar bieden een gefragmenteerd zicht omdat ze alleen transacties laten zien die via de bank lopen. De sleutel tot een accurate en betrouwbare cashflowprognose is het combineren van deze twee bronnen. Hiermee kun je niet alleen de meest recente financiële situatie zien, maar ook de context waarin deze transacties plaatsvinden.

Aanvullende correcties van je forecast op korte termijn

Geen enkele forecast is perfect, en het is onvermijdelijk dat je op korte termijn aanpassingen moet maken. Of het nu gaat om onverwachte uitgaven, vertraagde betalingen van klanten, of abrupte marktveranderingen, deze factoren kunnen allemaal invloed hebben op je cashflow. Een gedegen cashflowprognose bestaat uit meerdere componenten en moet daarom ook op meerdere niveaus bijgestuurd kunnen worden om accuraat te blijven. Een cruciale vraag is daarom: kan je cashflowprognose bijgewerkt worden met real-time of live data? De mogelijkheid om dit te doen heeft een significante impact op de accuraatheid van je forecast.

Om een betrouwbare en nauwkeurige cashflowprognose te krijgen, is het van essentieel belang om gebruik te maken van data die zo actueel mogelijk is. Het is ook belangrijk om informatie uit diverse bronnen te integreren en flexibel genoeg te zijn om de prognose aan te passen als de situatie daarom vraagt. De financiële situatie van een bedrijf is als een complexe puzzel met meerdere stukjes. Elk component speelt een rol en moet daarom worden meegenomen in de prognose. Door snel aanpassingen te maken in deze afzonderlijke componenten, wordt de kans groter dat de uiteindelijke cashflowprognose nauwkeurig en betrouwbaar is. Hoewel geen enkele prognose volmaakt is, geldt: hoe sneller en accurater de data wordt bijgewerkt, hoe betrouwbaarder de prognose zal zijn.

Voor een betrouwbare cashflowprognose is actuele data, integratie van diverse informatiebronnen en aanpasbaarheid essentieel. Omdat de financiële situatie van een bedrijf uit meerdere componenten bestaat, is het cruciaal deze allemaal mee te nemen en snel bij te sturen. Hoe actueler de data, hoe betrouwbaarder de prognose.
 1. Real-time informatie: Hoe sneller en accurater je data kunt bijwerken, des te betrouwbaarder de prognose.
 2. Geïntegreerde Systemen: Specialized cashflow software die real-time data kan integreren uit diverse bronnen (boekhoudsystemen, bankrekeningen, CRM-systemen) is over het algemeen accurater dan spreadsheets, die gevoelig zijn voor menselijke fouten en vaak niet real-time zijn.
 3. Combineren van bronnen: Een combinatie van gegevens uit zowel boekhoudpakketten als bankafschriften biedt een meer volledig en actueel beeld van de financiële situatie.
 4. Flexibiliteit: Geen enkele prognose is perfect, het moet mogelijk zijn om op korte termijn aanpassingen te maken op basis van onverwachte gebeurtenissen.

Welke zaken worden vaak vergeten in een cashflow forecast

Bij het opstellen van een cashflowprognose is het gemakkelijk om je te concentreren op de meest directe en duidelijke bronnen van inkomsten en uitgaven. Echter, een grondige en accurate voorspelling vereist een holistische kijk op verschillende aspecten van een bedrijf die vaak over het hoofd worden gezien. Het negeren van deze 'verborgen' factoren kan leiden tot een vertekend beeld van de financiële gezondheid van het bedrijf, wat op zijn beurt kan resulteren in gemiste kansen of onverwachte financiële problemen. Hieronder belichten we enkele veelvoorkomende zaken die vaak worden vergeten bij het maken van een cashflowprognose, waarom ze belangrijk zijn en welke risico's er zijn als je ze niet meeneemt.

 1. Openstaande klanten & leveranciers: Deze worden vaak over het hoofd gezien omdat bedrijven zich meestal concentreren op directe inkomsten en uitgaven. Het risico hier is dat onbetaalde facturen of betalingen die nog moeten komen, de cashflow negatief kunnen beïnvloeden. Het is essentieel om openstaande posten te tracken om een realistische verwachting van de toekomstige cashflow te krijgen.
 2. Personeelskosten: De focus ligt vaak op operationele kosten en niet op de kosten van het personeel, vooral als het gaat om secundaire arbeidsvoorwaarden, vakantiegeld, sociale lasten of bonussen. Het niet meenemen van deze kosten kan leiden tot een onderschatting van de uitgaven.
 3. BTW of belastingen: Dit wordt soms vergeten omdat het als een latere zorg wordt gezien, maar het zijn wel verplichte uitgaven. Het negeren hiervan kan leiden tot grote financiële straffen en een verstoord cashflowbeeld.
 4. Netto werkkapitaal (Voorraden, voorschotten klanten, voorschatten leveranciers, BTW, revenue recognition, etc.): Dit zijn de meer 'verborgen' aspecten van een bedrijf die niet direct als cash worden beschouwd. Ze zijn echter essentieel voor de algehele financiële gezondheid en moeten worden meegenomen in een cashflowprognose.
 5. Investeringen: Deze worden vaak over het hoofd gezien omdat ze technisch en complex kunnen zijn. Ze zijn echter cruciaal voor het begrijpen van de algehele financiële positie van het bedrijf en kunnen een grote impact hebben op de cashflow.

Andere

 1. Terugkerende inkomsten of abonnementsbeheer (recurring revenue): Bedrijven concentreren zich soms meer op eenmalige verkopen en vergeten het stabiele inkomen dat uit abonnementen komt. Het niet meenemen van deze inkomsten kan leiden tot een onderschatting van de toekomstige cashflow.
 2. Project inkomsten: Deze worden vaak vergeten omdat ze onregelmatig zijn en moeilijk te voorspellen. Echter, het niet meenemen van projectinkomsten kan leiden tot een misleidend pessimistisch beeld van de financiële gezondheid van het bedrijf.
 3. Operationele kosten: Kosten voor software, licenties, huurgelden, verzekeringen, marketing- en advertentiekosten en andere diensten die periodiek betaald moeten worden.
Het opstellen van een accurate en betrouwbare cashflowprognose vereist een uitgebreide kijk op verschillende financiële componenten van een bedrijf. Gezien deze complexiteiten is het aan te raden om een zero-budgetting techniek te gebruiken. Deze aanpak dwingt je om alle kosten en inkomsten grondig te onderzoeken en kan helpen bij het identificeren van 'verborgen' factoren die bijkomend je cashflow kunnen beïnvloeden. Het is daarom cruciaal om een holistische aanpak te volgen en alle relevante componenten in de prognose te integreren voor een vollediger en accurater beeld van de verwachte cashflow.

Hoe vergelijkt Monitr versus andere cashflow software?

Uit respect voor iedere cash flow software is het bijna onmogelijk om een algemene vergelijking te maken. Toch willen we graag de 5 belangrijkste punten benadrukken hoe Monitr fundamenteel verschilt van de meest gangbare cashflow pakketten. De 5 belangrijkste punten op een rijtje:

Monitr vertrekt vanuit een boekhoudsoftware

Monitr koppelt naadloos met je boekhoudpakket. Dankzij een live verbinding met je boekhouding krijg je een real-time beeld van wat er daadwerkelijk in je bedrijf gebeurt. Wanneer er een wijziging in je boekhouding plaatsvindt, wordt deze automatisch met Monitr gesynchroniseerd. Dit betekent dat je zelf niets hoeft in te voeren, waardoor manuele of dubbele invoer tot een minimum wordt beperkt.

Bovendien kun je gebruikmaken van vooraf gedefinieerde templates om snel inzicht te krijgen in je belangrijkste financiële cijfers, zoals je balans, resultatenrekening en cashflow statement. Monitr biedt je ook de mogelijkheid om je financiële rapportering eenvoudig te automatiseren en te personaliseren, zodat deze perfect aansluit op de specifieke behoeften van je bedrijf.

Monitr gebruikt real-time data om je cashflow forecast bij te sturen op korte termijn

Monitr gebruikt real-time data om je cashflowprognose in real-time te berekenen en realistisch bij te sturen op korte termijn. Het systeem maakt niet alleen gebruik van historische gegevens, maar ook van operationele data en kan zelfs worden gekoppeld aan je CRM, projectmanagementsoftware en abonnementenbeheer. Door te vertrekken vanuit je boekhouding, de meest accurate en volledige bron van financiële informatie, biedt Monitr een solide basis voor het opbouwen van een betrouwbare forecast.

Bovendien beschikt Monitr over budgetmodules die elk aspect van je cashflow in real-time berekenen, waardoor je altijd een actueel en nauwkeurig beeld hebt van je financiële situatie.

Monitr biedt een real-time budget builder

Monitr onderscheidt zich door een real-time budgetbouwer te bieden. Hiermee kun je zelf je budget opstellen, in plaats van zomaar cijfers naar de toekomst te projecteren. Deze aanpak maakt het mogelijk om je prestaties nauwkeurig te vergelijken met je vooraf gestelde budget, voor elk facet van je cashflowprognose.

Bovendien stelt de budgetbouwer van Monitr je in staat om elk onderdeel van je cashflowprognose in real-time te berekenen en bij te werken. Dit geeft je een dynamisch en actueel beeld van je financiële situatie.

Als extra flexibiliteit kun je bij Monitr ook zelf budgetten importeren en exporteren. Hierdoor heeft elk bedrijf de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze hun cashflowprognose willen opstellen en hoe ze hun prestaties willen afzetten tegen hun budget.

Monitr biedt een gepersonaliseerde balans, resultatenrekening en cash flow statement

Met Monitr kun je eenvoudig je rapporteringsstructuur aanpassen op maat van je bedrijf. Naast een balans, een resultatenrekening en een cash flow statement, biedt Monitr de mogelijkheid om elk rapport individueel aan te passen en te personaliseren. Je kunt kiezen om te starten vanuit een best-practice rapporteringsschema, dat is afgestemd op jouw sector.

Of je kan met enkele klikken je eigen rapporteringsstructuur importeren vanuit je boekhoudpakket. Verder kan je in Monitr snel je cijfers inzichtelijk maken, totalen uitsplitsen en gebruik maken van analytische assen: zoals kostenplaats, kostendrager en projecten, etc.

Door de koppeling met je boekhouding worden bovendien al je cijfers in je rapportering en je cash flow forecast automatisch bijgewerkt. Dit betekent dat je steeds over een accuraat en up-to-date financieel overzicht van je bedrijf beschikt.

Monitr vereist geen opstart kosten of consultancy kosten

Met Monitr betaal je een vast bedrag per maand gebaseerd op je omzet. Je krijgt toegang tot alle functionaliteiten en kunt zoveel integraties koppelen en budgetten opmaken en simuleren als je nodig hebt. Verder zijn er geen opstartkosten of consultancy kosten vereist. 

Wil je Monitr gratis proberen? Koppel je boekhoudpakket, personaliseer je rapporteringsstructuur en test Monitr voor je bedrijf. Probeer Monitr 14 dagen zonder beperking. Klik hier

Algemene conclusie

Het selecteren van de juiste cashflow-software is cruciaal; het vormt de fundering van je financiële planning. Je hebt twee opties: een systeem dat focust op bankafschriften of een systeem dat focust op boekhoudsoftware. Beide keuzes hebben hun eigen voor- en nadelen.

Als je kiest voor bankafschriften, krijg je een snelle blik op je actuele geldsituatie. Echter, dit is slechts een fractie van je financiële situatie. Het systeem laat belangrijke financiële details, zoals openstaande facturen en toekomstige betalingen of andere financiële verplichtingen die nog niet op je bankafschrift staan, buiten beschouwing. Hierdoor krijg je mogelijk een onvolledig beeld van de financiële gezondheid van je bedrijf. Extra financiële rapporten zoals een balans of resultatenrekening ontbreken, wat je een beperkter inzicht geeft in de financiële en operationele activiteiten van je bedrijf.

Aan de andere kant kan de configuratie van een boekhoudsysteem in het begin overweldigend zijn. Maar eenmaal opgezet, beschik je over een compleet, holistisch beeld van je bedrijf. Zo beschik je over een balans, resultatenrekening en een cashflowoverzicht. Bovendien worden al je inkomsten en uitgaven vanaf het begin logisch bijgehouden, mits deze al correct in je boekhouding zijn geboekt, wat later veel gedoe bespaart.

Bankafschriften bieden daarom snelle updates, maar vereisen nog steeds handmatige controles, wat tijdrovend kan zijn. Een boekhoudsysteem vereist meer aandacht in de opstartfase, maar kan daarna makkelijker worden geautomatiseerd, wat meer schaalbaar is en tijd bespaart.

Dus, welke software is het meest geschikt voor jou? Dat hangt af van je huidige en toekomstige behoeften, evenals je bedrijfsstrategie.

Wil je geheel vrijblijvend de mogelijkheden van cashflow forecasting en financiële rapportering verkennen? Bespreek in 15 min de specifieke behoeften voor je bedrijf: Paat met een cashflow expert (15-min).

Checklist voor het kiezen van cashflow software

Algemene eigenschappen

 • Bruikbaarheid: Is de interface intuïtief en gemakkelijk te navigeren?
 • Schaalbaarheid: Kan de software meegroeien met je bedrijf?
 • Prijs: Past de prijs binnen je budget?
 • Ondersteuning: Is er een goede klantenservice en technische ondersteuning beschikbaar?

Onderhoud

 • Gegevensinvoer: Is er sprake van dubbele of manuele invoer?
 • Automatisering: Kan de software automatisch gegevens importeren vanuit andere systemen zoals je bank- en boekhoudprogramma?
 • Integratie met Boekhoudsoftware: Is het compatibel met de boekhoudsoftware die je al gebruikt?
 • Manuele acties: Is een manuele tagging of categorisering van transacties vereist?

Functies en functionaliteit

 • Real-time Monitoring: Biedt de software real-time inzicht in je cash flow?
 • Scenario Planning: Is er een mogelijkheid om verschillende cash flow scenario's te modelleren?
 • Rapportage: Biedt de software de mogelijkheid om gedetailleerde rapporten te genereren? Of te personaliseren?
 • Inzicht: Omvat de software: een balans, resultatenrekening en een cash flow statement?
 • Budget builder: Biedt de software de mogelijkheid om zelf een forecast en budget samen te stellen?

Gegevensinvoer en -bronnen

 • Bankafschriften: Kan de software werken met gegevens direct vanuit je bankafschriften?
 • Boekhoudkundige Data: Kan het gegevens halen uit je boekhoudsysteem voor een meer gedetailleerde analyse?
 • Operationele data: Is het mogelijk om de software te koppelen met je CRM, project management, abonnementenbeheer, etc.

Cashflow forecasting

 • Holistische & historische data: Kan de software gebruik maken van historische of holistische data?
 • Accuraatheid: Extrapoleert of trekt de software cijfers door het verleden of maakt het gebruik van scenario's en een budget?
 • Real-time bijsturing: Maakt het gebruik van operationele data? Koppeling met je CRM, project management, abonnementenbeheer, etc.
 • Granulariteit: In welke mate heb je zelf controle over de accuraatheid van je forecast en het bijsturen van je budget?

Veiligheid en compliance

 • Gegevensversleuteling: Zijn je financiële gegevens veilig en versleuteld?
 • Compliance: Voldoet de software aan de wettelijke eisen en standaarden in jouw land of industrie?

Aanvullende overwegingen

 • Mobiele Toegang: Is er een mobiele app beschikbaar voor het bijhouden van je cash flow onderweg?
 • Meerdere Gebruikers: Ondersteunt de software meerdere gebruikers en verschillende toegangsniveaus?
 • Beoordelingen en Aanbevelingen: Wat zeggen andere gebruikers over de software? Zijn er positieve recensies of aanbevelingen van betrouwbare bronnen?
 • Algemene kosten: Zijn er extra kosten verbonden aan het gebruik van de software? Maatwerk, consultancy, opstart kosten, etc

Monitr

Geschreven door:

Monitr, genomineerd door Volta Ventures, plaatst zich op "The Big Score 2022" als één van de 40 meest prestigieuze start-ups in België. De nominatie werd aan Monitr toegekend vanwege zijn innovatief vermogen om cash flow forecasting voor KMO's te automatiseren.

Veelgestelde vragen

Beschikt Monitr over een gratis proefperiode?

Zeker, je kunt Monitr volledig vrijblijvend uitproberen met onze 14-daagse gratis proefperiode. Je hebt geen creditcard nodig en er is geen automatische verlenging na afloop. Koppel eenvoudig je boekhoudpakket, personaliseer je rapportering en benut de mogelijkheden van een rolling forecast en financiële scenario's om je cashflow en financiële prestaties te simuleren in real-time.

Zeker, je kunt Monitr volledig vrijblijvend uitproberen met onze 14-daagse gratis proefperiode. Je hebt geen creditcard nodig en er is geen automatische verlenging na afloop. Koppel eenvoudig je boekhoudpakket, personaliseer je rapportering en benut de mogelijkheden van een rolling forecast en financiële scenario's om je cashflow en financiële prestaties te simuleren in real-time.

Andere bekeken ook

Vraag een gratis gepersonaliseerde testcase aan of bespreek vrijblijvend de mogelijkheden voor je kantoor

Ik wil een demo

Vraag een testcase aan voor je bedrijf? Ik wil een test case