Geschreven door:

Monitr

bijgewerkt op:
October 3, 2023
8
min

Cashflow berekenen, Directe VS Indirecte cashflow methode

Toon Samenvatting
Verberg samenvatting

Wat is je cash flow

Je cashflow is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van je bedrijf over een bepaalde periode. Is je cash flow positief, dan zal je eenvoudig aan je financiële verplichtingen op korte termijn kunnen voldoen of heb je ademruimte om te investeren. Een negatieve cashflow betekent dat je meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, waardoor je problemen kan krijgen op lange termijn. Maar let op, je cashflow is niet hetzelfde als je winst!

Wat is het verschil tussen winst en cash flow

Het verschil tussen winst en cashflow kan het verschil betekenen tussen een bedrijf dat goed draait en een bedrijf dat op de rand van een faillissement balanceert. Winst meet de financiële prestaties van een bedrijf op lange termijn. Dit door alle inkomsten af te trekken van de totale kosten (inclusief belastingen & afschrijvingen). Je cashflow representeert het werkelijke geld dat binnenkomt en buitengaat gedurende een bepaalde periode.

Hier komt de interessante twist: een bedrijf kan op papier winstgevend zijn, maar als het niet genoeg geld binnenkrijgt om zijn lopende kosten te dekken, kan het toch failliet gaan. Daarom is het belangrijk om zowel je winst als je cashflow in de gaten te houden bij het evalueren van de financiële gezondheid van je bedrijf.

Wat is het verschil tussen een directe en indirecte cash flow methode?

Voor het opstellen van een cashflow-statement kan je kiezen uit twee methoden: de directe en indirecte methode. Bij de directe methode worden inkomsten en uitgaven op basis van bankafschriften gecategoriseerd, terwijl de indirecte methode vanuit je boekhouding vertrekt en het operationeel resultaat (EBITDA) als uitgangspunt neemt. Beide manieren hebben zijn voor- en nadelen. 

Non-cash items en hun impact: Het is essentieel om te begrijpen dat bepaalde items, zoals afschrijvingen, een impact hebben op de winst maar geen directe cashflow implicaties hebben. Bijvoorbeeld, als een bedrijf een machine afschrijft over tien jaar, zal dit leiden tot een jaarlijkse afschrijvingskost op de winst-en-verliesrekening, maar er is geen daadwerkelijke uitstroom van geld gerelateerd aan deze afschrijving.

Directe cash flow methode

De directe cash flow methode start vanuit je banktransacties en het categoriseren ervan. Vanuit deze methode ga je stap per stap je inkomsten en uitgaven opsplitsen in categorieën. Daarom wordt de directe cash flow methode vaak als nauwkeurig beschouwd. Het is bovendien een vrij tastbare methode, waardoor je snel inzicht krijgt in je financiële prestaties.

Let op: Bij het opstellen van een forecast is het vaak verleidelijk om je te richten op je inkomsten en je uitgaven alleen. Maar als je uitsluitend de directe cashflow-methode gebruikt, moet je rekening houden met de beperkingen ervan.

Deze methode houdt bijvoorbeeld geen rekening met belangrijke aspecten zoals het bedrijfsresultaat, afschrijvingen, leningen en veranderingen in vorderingen en schulden. Bovendien is de directe cashflow-methode inclusief BTW, wat de nauwkeurigheid van je prognose op lange termijn aangetast.

Voordelen van directe cash flow statement

 • Forecast uit concrete data, accuraat op korte termijn
 • Tastbaar, vertrekt uit banktransacties
 • Eenvoudig

Nadelen voor forecasting

 • Moeilijk om te categoriseren / automatiseren (klanten kunnen bijvoorbeeld eveneens een leverancier zijn of vice versa)
 • Uitsplitsing van geaggregeerde transacties (wat doe je met een geconsolideerde factuur van een creditcard?)
 • Schetst mogelijk een vertekend beeld met de realiteit, je inkomsten zijn niet hetzelfde als je winst
 • Houdt geen rekening met voorraadwijzigingen, afschrijvingen, leningen, balansmutaties, etc
 • Houdt geen rekening met wijzigingen in openstaande handelsvorderingen en schulden
 • BTW inclusief (BTW is niet uitgesplitst in je bankafschriften)
 • Beperkt zich vaak tot inkomsten & uitgaven alleen

Indirecte cash flow methode

De indirecte cash flow methode start vanuit uit je boekhouding en je operationeel resultaat (EBITDA). De indirecte methode begint met de nettowinst van een bedrijf en past vervolgens correcties toe aan de hand van balansmutaties. De nadruk ligt hier op de logische opbouw van je cijfers vanuit het bedrijfsresultaat. Hierdoor bestaat de indirecte cash flow methode uit 3 componenten:

1. Operationele cashflow:
Omvat de inkomsten en uitgaven die direct gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten van een bedrijf. Dit omvat onder andere opbrengsten uit de verkoop van goederen en diensten, betalingen voor grondstoffen en benodigdheden, salarissen en lonen, belastingen en rentebetalingen. In wezen gaat het om alle geldstromen die dagelijks nodig zijn om een bedrijf te runnen.

2. Investerings cashflow:
Dit zijn inkomsten en uitgaven die gerelateerd zijn aan investeringen. Voorbeelden van inkomsten zijn de verkoop van bedrijfsactiva of winst uit aandelen. Uitgaven omvatten bijvoorbeeld de aflossing van leningen en de aankoop van activa, zoals nieuwe apparatuur of vastgoed. Kortom, zijn het alle geldstromen die betrekking hebben op de investeringsactiviteiten van een bedrijf.

3. Financiering cashflow:
Dit zijn inkomsten en uitgaven die gerelateerd zijn aan financieringsactiviteiten, zoals het uitgeven en terugkopen van aandelen, het uitgeven van obligaties, het aflossen van schulden en het betalen van dividend aan investeerders. Met andere woorden, het gaat om alle geldstromen die te maken hebben met de manier waarop een bedrijf zijn kapitaal financiert.

Let op: Hoewel de directe cashflow-methode in eerste instantie aantrekkelijk kan lijken vanwege de eenvoudige berekening, kan deze methode leiden tot een onnauwkeurig beeld van je financiële situatie. Het is daarom verstandiger om gebruik te maken van de indirecte methode.

Deze methode begint bij je boekhouding en je operationeel resultaat (EBITDA) en biedt jezelf een inzichtelijke verklaring over de herkomst van je cijfers. Hierdoor krijg je een betrouwbaar beeld van de werkelijke opbrengsten en kosten binnen je organisatie en wordt het bijkomend meteen duidelijk dat je inkomsten niet gelijk zijn aan je winst.

Voordelen van indirecte cash flow statement

 • Eenvoudiger om te automatiseren, vertrekt uit het toewijzen van grootboekrekeningen
 • Logische opbouw vanuit het bedrijfsresultaat
 • Makkelijker in onderhoud, na initiële opzet

Nadelen voor forecasting

 • Verreist een mapping schema om grootboekrekeningen te koppelen
 • Complexer om handmatig te onderhouden in Excel of een spreadsheet
 • Uitgebreidere start configuratie

Praktisch voorbeeld directe cash flow

De directe methode berekent de netto cashflow door de inkomsten en uitgaven van het bedrijf direct te meten. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven apart worden vermeld. Hier is hoe de directe methode de netto cashflow voor ABC Software NV zou berekenen:

Inkomsten

 • Maandelijkse abonnementen: € 750.000
 • Jaarlijkse contracten: € 500.000
 • Projecten: € 250.000

Totaal inkomsten: € 1.500.000

Uitgaven:

 • Loonkosten: € 300.000
 • Hostingkosten: € 100.000
 • Huurkosten: € 150.000
 • Andere overheadkosten: € 450.000

Totaal uitgaven: € 1.000.000

Netto cashflow: € 1.500.000 (inkomsten) - € 1.000.000 (uitgaven)


Netto cashflow resultaat: € 500.000

Praktisch voorbeeld Indirecte cash flow

Zoals je kunt zien, meet de directe methode de inkomsten en uitgaven van ABC Software NV direct om de netto cashflow te berekenen. In dit voorbeeld komt de netto cashflow van ABC Software uit op € 500.00 uit.

Aan de andere kant, gebruikt de indirecte methode de veranderingen in de balansrekeningen om de netto cashflow te berekenen. Dit betekent dat de indirecte methode begint met de netto-inkomsten van het bedrijf en vervolgens de veranderingen in de balansrekeningen zoals afschrijvingen, voorraden, debiteuren en crediteuren, enz. toevoegt of aftrekt om de netto cashflow te berekenen.

1. Operationele cashflow

 • Netto-inkomsten: € 1.500.000
 • Afschrijvingen: € 500.000
 • Verandering in debiteuren: - €800.000
 • Verandering in crediteuren:  €200.000

Netto cashflow uit operationele activiteiten: €1.400.000

2. Investerings cashflow

 • Aankoop van nieuwe apparatuur: -€475.000
 • Hosting & Server kosten: -€25.000

Netto cashflow uit investeringsactiviteiten: - € 500.000

3. Financierings cashflow:

 • Verkoop van nieuwe aandelen: € 100.000
 • Uitgifte van obligaties: € 500.000
 • Aflossing van leningen: -€ 1.200.000

Netto cashflow uit financieringsactiviteiten: € -600.000


Aanpassingen balansmutaties:

Toename van uitgestelde belastingen: € 200.000


Netto cashflow: (€ 1.400.000) - (€ 500.000) - (€ 600.000) = € 300.000

Aanpassing balansmutaties: + € 200.000

Netto cashflow inclusief aanpassingen:

(€ 300.000 + € 200.000) = € 500.000

Conclusie

Bij het opstellen van een cash flow statement sta je voor de keuze tussen de directe en de indirecte methode. Hoewel beide methodes tot hetzelfde eindresultaat leiden, zijn er verschillen in inzicht en berekeningswijze. De directe methode wordt vaak als nauwkeuriger beschouwd omdat elke transactie handmatig wordt gecategoriseerd, wat zorgt voor een concreet beeld van waar het geld naartoe gaat. Maar let op, inkomsten zijn niet gelijk aan winst en dit kan leiden tot onnauwkeurigheden.

Daarom kiezen bedrijven in de praktijk vaak voor de indirecte cash flow methode. Deze begint vanuit de boekhouding en het operationeel resultaat (EBITDA) en splitst de cash flow op in drie niveaus: operationele cash flow, investerings cash flow en financierings cash flow. Hierdoor krijg je een beter beeld van waar de cash flow vandaan komt en hoe het wordt gebruikt in de hele organisatie. Kortom, de indirecte methode geeft antwoord op de vragen: hoe presteren we, wat hebben we nodig en hoe gaan we dit financieren?

Indien je als ondernemer een duidelijk beeld wilt krijgen van de financiële prestaties van je bedrijf en de werkelijke kosten, dan is de indirecte methode de ideale keuze. Deze methode zorgt voor een logische verklaring en geeft je bedrijf een helder overzicht van de cash flow. Echter, als je snel wilt weten hoeveel geld je kunt verwachten voor een bepaalde periode, dan kun je gebruik maken van de directe methode.

Hou er wel rekening mee dat wanneer een forecast maakt, inkomsten niet gelijk zijn aan winst en dat een cash flow statement niet gelijk is aan een cash flow forecast. Daarom is het verstandiger om telkens je budget op te bouwen vanaf nul op basis van assumpties, dan simpelweg cijfers door te trekken uit het verleden. Zero-based budgetting

Hoe forecast Monitr je cash flow?

De meeste cashflow oplossingen voor cash flow forecasting maken gebruik van een regressieanalyse. Dit betekent simpelweg dat je cijfers extrapoleert naar de toekomst en corrigeert op basis van gewichten en patronen. Stel je koopt drie auto's voor medewerkers in het jaar 2023, dat betekent niet, dat je automatisch na vijf jaar terug 1,28 auto's bijkoopt. Extrapolatie brengt altijd risico's met zich mee, en naarmate je prognose verder in de toekomst reikt, neemt de onnauwkeurig en je foutmarge alsmaar toe.

Om deze reden maakt Monitr gebruik van een budget builder en budget modules. Dit biedt jou de mogelijkheid om je budget vanaf 0 op te bouwen en in real-time bij te sturen en te vergelijken op basis van assumpties. Op deze manier trek je niet zomaar cijfers uit het verleden door en kan op een betrouwbare manier je cijfers specifiek en in real-time berekenen voor elk onderdeel van je cash flow forecast.

Meer weten? Bekijk hoe Monitr jouw cash flow in real-time berekent. Bekijk de interactieve product demo.


Monitr

Geschreven door:

Monitr, genomineerd door Volta Ventures, plaatst zich op "The Big Score 2022" als één van de 40 meest prestigieuze start-ups in België. De nominatie werd aan Monitr toegekend vanwege zijn innovatief vermogen om cash flow forecasting voor KMO's te automatiseren.

Veelgestelde vragen

Hoe berekent Monitr je budget en je cash flow?

Monitr maakt gebruik van budgetmodules gecombineerd met real-time data voor een dynamische en accurate cash flow berekening. Dit verschilt van traditionele regressieanalyse methoden die vaak cijfers extrapoleren. Bijvoorbeeld, als je in een jaar drie auto's voor je medewerkers aanschaft, zou een regressieanalyse onjuist suggereren dat je na 5 jaar 1,28 auto's gaat bijkopen. Om deze reden maakt Monitr gebruik van een budget builder en budget modules. Op deze manier trek je niet zomaar cijfers uit het verleden en kan op een betrouwbare manier je cijfers specifiek en in real-time berekenen voor elk onderdeel van je cash flow forecast.

Monitr maakt gebruik van budgetmodules gecombineerd met real-time data voor een dynamische en accurate cash flow berekening. Dit verschilt van traditionele regressieanalyse methoden die vaak cijfers extrapoleren. Bijvoorbeeld, als je in een jaar drie auto's voor je medewerkers aanschaft, zou een regressieanalyse onjuist suggereren dat je na 5 jaar 1,28 auto's gaat bijkopen. Om deze reden maakt Monitr gebruik van een budget builder en budget modules. Op deze manier trek je niet zomaar cijfers uit het verleden en kan op een betrouwbare manier je cijfers specifiek en in real-time berekenen voor elk onderdeel van je cash flow forecast.

Wat is het verschil tussen de directe en indirecte methode?

Bij de directe methode worden inkomsten en uitgaven op basis van bankafschriften gecategoriseerd, terwijl de indirecte methode vanuit je boekhouding vertrekt en het operationeel resultaat (EBITDA) als uitgangspunt neemt. Beide methodes kom theoretisch uit op hetzelfde netto resultaat, maar verschillen in berekeningswijze en inzicht.

Bij de directe methode worden inkomsten en uitgaven op basis van bankafschriften gecategoriseerd, terwijl de indirecte methode vanuit je boekhouding vertrekt en het operationeel resultaat (EBITDA) als uitgangspunt neemt. Beide methodes kom theoretisch uit op hetzelfde netto resultaat, maar verschillen in berekeningswijze en inzicht.

Wat is bottom-up forecasting en lineaire regressie?

Bottom-up forecasting breekt je forecast op in kleinere delen, berekent elk deel afzonderlijk en voegt ze samen voor een nauwkeurige voorspelling. Je forecast wordt berekent en in real-time bijgestuurd op basis van assumpties. Lineaire regressie gebruikt historische gegevens om toekomstige trends te voorspellen. M.a.w. je trek je cijfers uit verleden door en extrapoleert deze naar de toekomst. Extrapolatie brengt altijd risico's met zich mee. Naarmate je prognose verder in de toekomst reikt, neemt de onnauwkeurig en je foutmarge alsmaar toe.‍

Bottom-up forecasting breekt je forecast op in kleinere delen, berekent elk deel afzonderlijk en voegt ze samen voor een nauwkeurige voorspelling. Je forecast wordt berekent en in real-time bijgestuurd op basis van assumpties. Lineaire regressie gebruikt historische gegevens om toekomstige trends te voorspellen. M.a.w. je trek je cijfers uit verleden door en extrapoleert deze naar de toekomst. Extrapolatie brengt altijd risico's met zich mee. Naarmate je prognose verder in de toekomst reikt, neemt de onnauwkeurig en je foutmarge alsmaar toe.

Beschikt Monitr over een gratis proefperiode?

Zeker, je kunt Monitr volledig vrijblijvend uitproberen met onze 14-daagse gratis proefperiode. Je hebt geen creditcard nodig en er is geen automatische verlenging na afloop. Koppel eenvoudig je boekhoudpakket, personaliseer je rapportering en benut de mogelijkheden van een rolling forecast en financiële scenario's om je cashflow en financiële prestaties te simuleren in real-time.

Zeker, je kunt Monitr volledig vrijblijvend uitproberen met onze 14-daagse gratis proefperiode. Je hebt geen creditcard nodig en er is geen automatische verlenging na afloop. Koppel eenvoudig je boekhoudpakket, personaliseer je rapportering en benut de mogelijkheden van een rolling forecast en financiële scenario's om je cashflow en financiële prestaties te simuleren in real-time.

Andere bekeken ook

Vraag een gratis gepersonaliseerde testcase aan of bespreek vrijblijvend de mogelijkheden voor je kantoor

Ik wil een demo

Vraag een testcase aan voor je bedrijf? Ik wil een test case

Maak een keuze over het gebruik van uw cookie-instellingen. Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring beter te maken. De beperkte ervaring ontzegt cookies en kan mogelijk uw gebruikerscomfort beïnvloeden. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie of klik op de knop geavanceerd om uw persoonlijke voorkeuren manueel te wijzigen.