Geschreven door:

Monitr

bijgewerkt op:
February 21, 2023
8
min

Waarom capital efficiency essentieel is voor start-ups

Toon Samenvatting
Verberg samenvatting

De tijd van gratis geld is voorbij. Investeerders worden steeds voorzichtiger door inflatie, hogere rente en het vooruitzicht van een recessie. Er is minder geld beschikbaar voor startups & scaleups, wat het einde betekent van “growth at all cost” en investeerders een sterke nadruk leggen op je runway en je burn rate.

Het einde van growth at all costs

Ondanks een inkrimping van de markt kunnen bedrijven met goede metrics nog steeds toegang krijgen tot financiering. Het goed bijhouden van metrics wordt daarbinnen een belangrijke maatstaf. Voor investeerders zijn cijfers de nieuwe barometer. In plaats van te proberen te groeien tegen elke prijs, moeten bedrijven zich nu richten op duurzame groei. Daarom is kapitaalefficiëntie of hoe efficiënt je jouw kapitaal inzet als bedrijf - belangrijker is geworden dan ooit.

Wat is capital efficiency en hoe meet je het?

Capital efficiency is een maatstaf voor hoe efficiënt je onderneming kapitaal inzet om groei te realiseren. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen de ingezette middelen (CAPEX) en de gerealiseerde groei. Voor een SaaS-onderneming is capital efficiency een uitdrukking van de verhouding tussen je recurring revenue (geld dat binnenkomt) vs je burn (geld dat buitengaat).

Metrics voor Capital Efficiency:

Om een duidelijk onderscheid te maken en je cijfers efficiënt te berekenen is het belangrijk om zeker de hieropvolgende metrics in overweging te nemen:

 • CAC (Customer Acquisition Cost): Hoeveel middelen worden gebruikt om één nieuwe klant te winnen.
 • (C)LTV (Customer Lifetime Value): Hoeveel inkomsten genereert een klant over zijn gehele levensduur.
 • Verhouding tussen CAC en (C)LTV: Geeft aan hoe efficiënt sales & marketing werken. Een verhouding groter dan 3.5 wordt als schaalbaar beschouwd.
 • CAC payback period: Hoe snel worden de kosten voor sales & marketing terugverdiend voor één klant.
 • The magic number: Verhouding tussen de groei van de recurring revenue en de sales & marketing kosten. Een waarde tussen 0.5 en 1 wordt als doelmatig beschouwd.

Customer Acquisition Cost (CAC) & Customer Life Time Value C(LTV) 

Je customer Acquisition Cost of CAC, meet hoeveel geld je als organisatie uitgeeft om nieuwe klanten te werven. Let op: dit omvat ook alle eigendommen, marketingactiviteiten of middelen die je ter beschikking stelt om klanten te werven. Om te weten of je bedrijf al dan niet efficiënt werkt, is het interessant om je Customer LifeTime value C(LTV) te vergelijken met je CAC. De verhouding tussen je CAC en je C(LTV) geeft aan hoe efficiënt je sales & marketing departement werkt. Wanneer je een verhouding groter dan 3.5 behaald, wordt je bedrijf als schaalbaar beschouwd.

CAC (kosten voor klantenwerving) en CLTV (klantenlevensduurwaarde) zijn twee belangrijke financiële metrics die de waarde van één klant meten voor je bedrijf. Je CAC representeert alle kosten die maakt om een nieuwe klant te werven, terwijl je CLTV een inschatting biedt van de totale inkomsten die één klant genereert gedurende de gemiddelde levensduur in je bedrijf. 

Payback Period & The magic Number

Als organisatie is het dus niet enkel belangrijk om je kosten onder controle te houden. Maar ook hoe snel je investeerders hun geld kunnen terugverdienen. Dit wordt bepaald door de volgende twee metrics:  je payback periode of de periode vereist voor het terugverdienen van je sales & marketing kosten van één klant en het magic number. Wat de verhouding aangeeft tussen de groei van je recurring revenue in relatie tussen je sales & marketing kosten. Een waarde tussen 0.5 en 1 wordt als doelmatig beschouwd.

Metrics voor totale Capital Efficiency:

Spreek je over total capital efficiency dan kijk je verder dan alleen je sales & marketing kosten. En bekijk je hoe efficiënt je kapitaal wordt ingezet over gans je bedrijf. Deze metrics zijn eerder relevant voor je bedrijf op langer termijn. Ben je in staat om ook op lange termijn een duidelijk financieel perspectief te bieden, dan zullen investeerders je hier rijkelijk voor belonen. Dus hoe bewijs je dat je bedrijf ook perspectief biedt in cijfers op lange termijn?

 • Operating Income: De winst die jij genereert uit je kern activiteiten
 • EBITDA: EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization
 • Burn multiple: Verhouding tussen net burn (uitgaven) en net new ARR (inkomsten).
 • Rule of 40: De som van de groei van recurring revenue en de EBITDA-percentage moet groter zijn dan 40%.perspectief

Operating Income vs. EBITDA

Zowel je bedrijfsresultaat als je EBITDA helpen je om inzicht te krijgen in de winstgevendheid van je bedrijf. Het bedrijfsresultaat meet de winstgevendheid van je kernactiviteiten, terwijl EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) de financiële prestaties van je bedrijf uitdrukt voor belastingen, leningen en kapitaaluitgaven.

Operating Income

Je bedrijfsresultaat meet de winst van je bedrijf (ook wel bedrijfswinst genoemd) die jij genegeerd uit je kernactiviteiten. Je kan je bedrijfsresultaat berekenen door je brutowinst te berekenen en daarvan je bedrijfskosten, afschrijvingen en amortisatie af te trekken.

Bedrijfsresultaat = brutowinst - bedrijfskosten - afschrijvingen - amortisatie

 • Brutowinst = totale omzet - kosten van verkochte goederen (COGS)
 • Bedrijfskosten = verkoop-, algemene en administratieve kosten 
 • Afschrijvingskosten = Afschrijvingskosten van activa voor de gegeven periode
 • Amortization = Afschrijvingskosten in tijd

EBITDA

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization en is een maatstaf voor de evaluatie van de operationele prestaties van je onderneming. Het kan worden gezien als een ruwe indicatie van je cashflow. In tegenstelling tot het bedrijfsresultaat is EBITDA geen officiële meting van de Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), wat betekent dat bedrijven niet verplicht zijn dit getal op hun jaarrekening te vermelden.

EBITDA = netto-inkomen + rente + belastingen + afschrijvingen + amortisatie

 • Netto inkomsten = totale inkomsten minus totale uitgaven
 • Rente = Rentelasten op zakelijke leningen
 • Belastingen = Bedrijfsbelastingen, zoals inkomsten- en werkgeversbelastingen
 • Afschrijvingskosten = afschrijvingskosten van activa voor de gegeven periode
 • Afschrijving = Afschrijvingskosten voor de gegeven periode

Burn Multiple

Burn multiple is een maatstaf voor kapitaalefficiëntie die een allesomvattende kijk op je bedrijf biedt en je inzicht geeft hoeveel geld je genereert per euro die je uitgeeft. Het gaat verder dan de netto burn rate en laat zien hoe efficiënt je bedrijf inkomsten genereert.

In tegenstelling tot andere efficiëntiescores zoals LTV/CAC-ratio die zich alleen richten op je verkoop en marketing afdeling, zal elke functie in je bedrijf een invloed uitoefenen op je burn multiple. Inzicht in je burn multiple helpt je om kansen te vinden om je runway te verlengen door slimmer cash management, wat essentieel is in tijden van marktdaling.

Rule of 40

De rule of 40 is een maatstaf die helpt om start-ups met venturekapitaal te evalueren op basis van hun groei en winstgevendheid. Het wordt berekend door de (groei van de inkomsten van een bedrijf) en de (winstmarge) op te tellen. De regel van 40 stelt dat een gezond bedrijf een groei omvat van 40% of hoger en een winstmarge van minstens 10%.

Bedrijven boven de 40%, genereren winst in een tempo dat duurzaam is, terwijl bedrijven onder de 40%, te maken kunnen krijgen met cashflow- of liquiditeitsproblemen. Om te bepalen of een bedrijf boven of onder de 40% zit, moet het natuurlijk twee dingen weten:

Revenue growth

Het groeipercentage van de inkomsten berekent de jaarlijkse groei door de inkomsten van de vorige periode te vergelijken met de inkomsten van de huidige periode. Elke periode die je meet moet even lang zijn, dus vergelijk vorig jaar met dit jaar, of vorige maand met deze maand.

(Inkomsten huidige periode - Inkomsten vorige periode) / Inkomsten vorige periode)

Dit kan jaarlijks, per kwartaal, per maand, enz. worden berekend. De formule berekent zowel positieve als negatieve veranderingen in omzetgroei.

Profitability margin

Een winstmarge is een eenvoudige maatstaf voor winstgevendheid. Er wordt gekeken hoeveel het bedrijf verdient per 1€ gegenereerde omzet. Winstmarges worden meestal uitgedrukt in percentages. Bijvoorbeeld, een winstmarge van 60% zou betekenen dat je bedrijf een winst boekt van € 0,60 voor elke euro gegenereerde inkomsten.

Conclusie

Wanneer je een onderneming runt, is het belangrijk om de juiste metrics te hanteren. Metrics vormen de basis om je bedrijf op een objectieve manier te valideren. Dit wordt nog belangrijk in tijden van inflatie, hoge interesten en een nakende recessie. Bewaar daarom een kritische focus leggen op het bewaken van je runway en 'capital efficiency'.

Hierdoor kan je op een meer objectieve je bedrijf efficiënt beoordelen. De belangrijkste metrics zijn: CAC / (C)LTV, CAC payback period, Magic Number, Rule of 40 en Burn multiple. Om deze metrics te berekenen is een goede rapportering noodzakelijk, gebruik hiervoor een SaaS P&L

Monitr

Geschreven door:

Monitr, genomineerd door Volta Ventures, plaatst zich op "The Big Score 2022" als één van de 40 meest prestigieuze start-ups in België. De nominatie werd aan Monitr toegekend vanwege zijn innovatief vermogen om cash flow forecasting voor KMO's te automatiseren.

Veelgestelde vragen

No items found.
Andere bekeken ook

Vraag een gratis gepersonaliseerde testcase aan of bespreek vrijblijvend de mogelijkheden voor je kantoor

Ik wil een demo

Vraag een testcase aan voor je bedrijf? Ik wil een test case